About Us

Colin Niel Ackermann

Een school is een onderwijsinstelling die is ontworpen om verschillende leeromgevingen en leerruimten te bieden voor het onderwijs aan studenten. Bijna alle landen hebben nu systemen van openbaar basisonderwijs, dat zowel verplicht als vrijwillig kan zijn.